Super AI Portal

เว็บไซต์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 2 ประกอบด้วยการประกาศข่าวสารกิจกรรมภายในโครงการ, เว็บบอร์ด, และแบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม

ไปหน้าแรก Super AI Portal

ไปหน้าหลักของโครงการ Super AI Engineer

  • กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ Forgot your password? และกรอกอีเมลหรือรหัสโครงการฯ พร้อมกด Reset my password
  • กรณี Login แล้วแต่ยังอยู่หน้าเดิม (เห็นแค่ชื่อและลิงก์ Your account กับ Logout ให้กดที่โลโก้โครงการ หรือคลิกที่นี่
  • ติดต่อข้อสงสัยใด ๆ คลิกที่นี่