เว็บไซต์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3
ประกอบด้วยการประกาศข่าวสารกิจกรรมภายในโครงการ เว็บบอร์ด และแบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม

ไปหน้าหลักของโครงการ Super AI Engineer

กรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ Forgot your password? และกรอกอีเมลหรือรหัสโครงการฯ พร้อมกด Reset my password
กรณี Login แล้วแต่ยังอยู่หน้าเดิม (เห็นแค่ชื่อและลิงก์ Your account กับ Logout ให้กดที่โลโก้โครงการ หรือคลิกที่นี่
ติดต่อข้อสงสัยใด ๆ คลิกที่นี่